Aug 142017
 
New Nepali Full Movie 2017 “How Funny“

Full Movie – ‘How Funny’ STORY/CONCEPT : Nilu Doma Sherpa SCRIPTWRITER : Shan Basnyat FILM DIRECTOR : NILU DOMA SHERPA EXECUTIVE PRODUCER : MALVIKA SUBBA LEADING ACTORS : DAYAHANG RAI, PRIYANKA KARKI, KEKI ADHIKARI, NISHA ADHIKARI, ANOOP BIKRAM SHAHI DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY : HARI HUMAGAIN, SHIVARAM SHRESTHA MUSIC : SURESH ADHIKARI, SHAILESH SINGH, SAILENDRA SHRESTHA