Satayera Lyrics in Nepali

Satayera Lyrics – Sushant Kc

Ek Dui Tin Paila

Ek dui tin paila haru ma aghi badhchhu
Mann bhaye timi ni badha
Malai thaha chha k chha timro mann ma
Mutu le j bhancha tehi gara

Malai satayera kehi ni hunna
Ma ta basi rahane chhu yehi hera
Jali raheko tyo mutu cha bhane
Aau ma sanga aayera ta hera
Bhagai dinchu sabai pida lera
Gaai dinchhu ma geet lekhera
Aau ma sanga aayera ta hera

Malai satayera kehi ni hunna
Ma ta basi rahane chhu yehi hera
Jali raheko tyo mutu cha bhane
Aau ma sanga aayera ta hera
Bhagai dinchhu sabai pida lera
Gaai dinchhu ma geet lekhera
Aau ma sanga aayera ta hera
(Wo wu wo wu wo… oh oh oh…)

Parikshya mathi parikshya ma maa
Barsayera k hola ra
Ma bhanda badhi timi bare
Khyal garne kaha hola ra
Tarika nai tarika chhan ni
Mann ko kura bujhne yaha
Jahan jahan jaau ma dekhchhu
Timrai nai muhar tyha

Ek dui tin paila haru timi aghi bade
Ma pani timi sangai hidaula
mann chhaina vane thikai cha
maachha samundra maa
Dherai dherai chha

Malai satayera kehi ni hunna
Ma ta basi rahane chhu yehi hera
Jali raheko tyo mutu cha bhane
Aau ma sanga aayera ta hera
Bhagai dinchu sabai pida lera
Gaai dinchhu ma geet lekhera
Aau ma sanga aayera ta hera
Aau ma sanga aayera ta hera

[End The Lyrics]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button